Plani juaj për Ramazan

Fletore e punuar që të ju ndihmoj në udhëtimin gjatë këtij Ramazani

Porosit tani!

Çdo cent nga ky planifikues shkon për projekte të thirrjes drejt Allahut!

Përmbajtja

Çka përmban planifikuesi?

Përmbajtja është e kontrolluar nga hoxhallarët.

Plani ditor

Planifikimi i secilës ditë të Ramazanit!

Sfida

Sfida të ndryshme për të marrë maksimumin nga ky muaj!

Pyetje për reflektim

Pyetje të shoqëruara me shkëputje të ligjëratave!

Erë Xhenneti

Hadithe dhe transmetime nga selefi për bukuritë e Xhennetit!

Planifikues të ndarë për motra dhe vëllëzër.

Përmbajtja dhe dizajni i planifikuesit ndryshon për motra dhe për vëllezër!

Porosit tani!
120

Faqe

24+

Artikuj

30+

Shkëputje

90+

Hadithe dhe Ethere

Artikuj përkujtues

Të shkruar nga hoxhallarët dhe nxënësit e dijes, këta artikuj trajtojnë tema nga më të ndryshmet.

Përdorim i lehtë

Planifikuesi është dizajnuar që të jetë i lehtë për plotësim, bartje dhe lexim.

Përmbajtje unike

Duke filluar nga dizajni e deri te përmbajtja, gjithçka është përgatitur me kujdes nga profesionistë të fushave përkatëse.

Shoqërues i këndshëm

Planifikuesi çdoherë sjell gjëra të reja, gjë që ndikon ta tërheqë përdoruesin.

Dhuro planifikues

Dhuro planifikues dhe ndihmo në shpërndarjen e planifikuesve te vëllezërit/motrat që nuk kanë mundësi për ta blerë, ose bëje dhuratë për nxënësit që mësojnë në xhami apo në akademi.

Dhuro tani

Falenderimi i takon Allahut që na ka mundësuar të sjellim një projekt si Planifikuesi i Ramazanit.

Pastaj, falënderojmë hoxhën Kushtrim Manxhuka dhe hoxhën Bajram Karabeg për recensimin fetar të planifikuesit.

Falënderojmë gjithashtu postën Postman që ka mundësuar shpërndarjen falas të planifikuesit në tërë Kosovën.